Coaching


Zindywidualizowane wsparcie
w dynamicznym procesie samodoskonalenia

Wprowadzanie pozytywnej zmiany w Twoim życiu poprzez zadawanie pytań.

Odkrywanie Twoich pragnień, potrzeb, inspiracji, potencjału i motywacji.

Tworzenie indywidualnego planu działania.

Rozpracowanie ograniczeń i blokad.


Dwa najważniejsze dni twojego życia
to dzień kiedy się urodziłeś i dzień,
w którym odkryłeś w jakim celu żyjesz.

- Mark Twain -

To Twój holistyczny rozwój oparty
na partnerstwie i profesjonaliźmie.

 • standardy współpracy zgodne z International Coach Federation
 • kontakt bezpośredni, telefoniczy (Skype, Viber), mailowy
 • dowolność zagadnień
 • szacunek i dyskrecja

Twoje życie staje się lepsze
tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.

- Brian Tracy -

Coaching Zawodowy

Podnoszenie Twoich możliwości i osiągnięć w biznesie na wyższy poziom. Zindywidualizowany proces Twojego rozwoju zawodowego.
Poprawa Twojego samopoczucia i spełnienia w pracy.

Przykładowe tematy spotkań:

 • poszukiwanie możliwości rozwoju zawodowego i awansu
 • praca nad balansem prywatno zawodowym
 • podnoszenie kompetencji zawodowych
 • podnoszenie wydajności organizacji
 • opracowanie wolności finansowej
 • poszukiwanie nowych rozwiązań
 • poprawa współpracy zespołowej
 • poszukiwanie nowej pracy
 • wypalenie zawodowe

Coaching Prywatny

Celem jest poprawa komfortu i radości z codziennego życia. Poszerzenie Twojej świadomości. Wsparcie w drodze do poczucia spełniania.

Przykładowe tematy spotkań:

 • poszukiwanie poczucia szczęścia, zadowolenia, spełnienia
 • praca nad balansem w życiu prywatnym i zawodowym
 • zerwanie z ograniczającymi przekonaniami i nawykami
 • poszukiwanie sposobów na realizację swoich pasji
 • poprawa relacji z przyjaciółmi i bliskimi osobami
 • precyzowanie kim jestem i do czego dążę
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • osiąganie bezpieczeństwa finansowego
 • poprawa relacji w rodzinie
 • pielęgnowanie związku

Jakość życia danej osoby jest wprost proporcjonalna
do jej zaangażowania się w osiąganie doskonałości,
bez względu na to, na jakim polu się o nią stara.

- Vince Lombardi -

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH


Przejdź do kontaktu
Facebook
Akademia Profesjonalnego Handlowca
Referencje