Szkolenia


Praktyczne, uniwersalne i aktywizujące warsztaty

Obejmują 2 etapy: myślenie i działanie co w praktyce oznacza intesywną pracę i uwolnienie twórczego potencjału.

Proponowane rozwiązania mają zastosowanie w obszarach zawodowych i prywatnych.

Umożliwiają pozyskanie nowej wiedzy, umiejętności i technik z danej dziedziny.

Wykorzystywane narzędzia powstają i są weryfikwowane w codziennym życiu.

Podnoszą kwalifikacje, kompetencje i motywują.


AKADEMIA PROFESJONALNEGO HANDLOWCA


Cykl profesjonalnych i kompleksowych szkoleń skierowanych do handlowców, które mają na celu:

ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ I POPRAWIĆ KOMFORT PRACY

Obejmuje tematy:

1. Skuteczne Techniki Sprzedaży

2. Zarządzanie celami i czasem w sprzedaży

2. Profesjonalna Prezentacja Handlowa

4. Gry i Negocjacje Handlowe

Myślenie to najcięższa praca
i pewnie dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością.

- Henry Ford -

Tematy szkoleń


Opis:


AKADEMIA PROFESJONALNEGO HANDLOWCA to cykl profesjonalnych i kompleksowych szkoleń SKIEROWANYCH DO HANDLOWCÓW, które mają na celu ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ I POPRAWIĆ KOMFORT PRACY.

Czego m.in. dowiedzą i nauczą się uczestnicy:

 • Jak skuteczniej sprzedawać
 • Jakie są najskuteczniejsze techniki i sposoby przekonywania klientów do swojej oferty
 • Jak efektywnie prezentować pełne portfolio firmy
 • Jak prowadzić efektywną prezentację j handlową
 • Jak zoptymalizować pracę aby zwiększyć sprzedaż
 • Jak planować zawodowe aktywności aby pracować z większą przyjemnością
 • Jak w łatwy sposób profesjonalnie reagować w trudnych biznesowych sytuacjach
 • Jak rozpoznawać w co grają klienci i profesjonalnie reagować
 • Jak naturalnie i bez stresu domykać sprzedaż
 • Jakie są najskuteczniejsze rozwiązania w negocjacjach, także w relacjach z trudnymi klientami

Obejmuje tematy:

Skuteczne techniki sprzedaży (PDF)
Efektywna prezentacja handlowa (PDF)
Zarządzanie celami i czasem w pracy handlowca (PDF)
Gry i negocjacje handlowe (PDF)

Akademia Profesjonalnego Handlowca jest autorskim projektem szkoleniowym Doroty Dwernickiej. Jej skuteczność była wielokrotnie nagradzana w Polsce i krajach EMEA. Na podstawie swojego doświadczenia i współpracy z korporacjami i MŚP opracowała cykl kompleksowych szkoleń, obejmujących zagadnienia niezbędne do podnoszenia skuteczności w sprzedaży.

Szkolenia realizowane będą głównie w formie warsztatowej (80 % czasu), mini wykładów i technik coachingowych. Uczestnicy będą otrzymywali zadania dodatkowe pomiędzy szkoleniami, które mają na celu zwiększenie ich zaangażowania w ich proces rozwojowy, a także zintensyfikowanie efektów ich pracy. Podczas szkoleń będziemy korzystać z kamery, aby móc:

 • Na bieżąco analizować nagrania
 • Odtwarzać je w późniejszych okresach czasu, w celu wykazania zmiany
 • Zaprezentować postępy w zdobywanych umiejętnościach

Podczas szkolenia uczestnicy będą pracować w oparciu o formularze (często autorskie) do oceny umiejętności własnych oraz pozostałych handlowców . Po szkoleniu uczestnikom zostanie przesłany PDF podsumowujący:

 • Poruszane zagadnienia merytoryczne
 • Slajdy użyte podczas szkolenia
 • Zdjęcia z opracowanych przez uczestników materiałów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA FIRM
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
SZKOLENIA OTWARTE


Opis:


Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nauczyć się lub wzmocnić umiejętności wyrażania własnych opinii, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, egzekwować swoje potrzeby i wpływać na zachowanie innych ludzi. Warsztat pomaga opanować techniki relaksacji oraz pożądanych reakcji w stresujących sytuacjach. Spotkanie to pomaga lepiej poznać siebie pod kątem światopoglądu i zachowań, wzmocnić pewność siebie oraz wypracować reakcje prowadzące do realizacji własnych celów.


Zapisz się

Program:


1. Idea asertywności

 • obszary asertywności
 • cechy osoby asertywnej
 • asertywność a agresja, uległość, pycha
 • inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna a asertywność

2. Prawa i ograniczenia w życiu prywatnym i zawodowym

 • mapa asertywności
 • poszanowanie praw twoich i innych ludzi
 • asertywność a wypełnianie obowiązków

3. Asertywne techniki w trudnych sytuacjach

 • komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • wyrażanie swoich uczuć i oczekiwań
 • stawianie granic i odmawianie
 • konfrontacja przekonań
 • reagowanie na pochwały i krytykę
 • umiejętność obrony przed psychologicznym poniżeniem

4. Poczucie własnej wartości a asertywność

 • wzmacnianie osobowości
 • asertywna autoprezentacja

Opis:


Pomaga przeanalizować obszary twojego rozwoju oraz zdefiniować cele prywatne i zawodowe. Umożliwia opracowanie indywidualnego planu działania przy pomocy tabeli Secondary Outlet Storage. Prezentuje narzędzia i techniki dzięki, którym staniesz się osobą lepiej zorganizowaną i skuteczniej działającą.


Zapisz się

Program:


1. Analiza czasu

 • sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
 • diagnozowanie tzw. złodziei czasu
 • sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu

2. Proces wytyczania celów i priorytetów

 • praca z kalendarzem tradycyjnym lub elektronicznym
 • sygnalizacja kolorystyczna, symboliczna, dźwiękowa
 • definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu, pisemne ustalanie celów
 • wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
 • kontrola i weryfikacja celów
 • kaskadowy system przypomnień
 • motywacja, a skuteczne wykorzystanie czasu i realizacja celów
 • analiza i weryfikacja celów za pomocą formularza Secondary Outlet Storage

3. Zasady i techniki zarządzania priorytetami

 • techniki ustalania ważności zadań
 • metoda salami, czyli szczegółowość w wyznaczaniu zadań
 • reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC

4. Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia

 • ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności
 • jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?
 • organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
 • krzywa sprawności
 • plan działania
 • tabela spędzonego czasu

5. Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie

 • jak realistycznie budować swój plan czasowy?
 • wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
 • identyfikacja złodziei czasu w pracy
 • kontrola i wpływ jako czynniki niwelujące powstawanie barier czasowych
 • strategie odkładania spraw na później
 • stres a organizacja pracy

6. Delegowanie zadań

 • powody i korzyści z delegowania
 • poziomy delegowania
 • przyczyny niedelegowania
 • problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
 • tworzenie harmonogramu zadań

7. Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu

 • moderowanie spotkania, techniki prowadzenia zebrań
 • tworzenie harmonogramów spotkania
 • przygotowanie list kontrolnych oraz arkuszy roboczych

Opis:


Podczas szkolenia poznasz procesy komunikacyjne i zrozumiesz zakłócenia, które powodują konflikty. Poznasz komunikaty werbalne i pozawerbalne, które pomogą zrozumieć Ci działania innych osób oraz przybliżą Cię do osiągania Twoich celów. Podczas warsztatów przećwiczysz komunikację m.in: asertywną i perswazyjną, które pomogą Ci nabrać pewności siebie i odwagi w trudnych sytuacjach. To spotkanie to okazja do sprawdzenia mocy: niepozornych gestów, melodii słów, kolorów, zapachów czy wizualizacji.


Zapisz się

Program:


1. Wprowadzenie do komunikacji

 • rola komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym
 • teoria, zasady i modele komunikacji
 • bariery i stereotypy komunikacyjne
 • zasady przepływu informacji

2. Narzędzia efektywnej komunikacji

 • aktywne słuchanie, parafraza
 • pytania, precyzowanie, podsumowanie
 • wyjaśnianie

3. Przekonywanie i perswazja

 • argumentacja a cechy osobowe rozmówcy
 • język korzyści
 • podstawowe techniki perswazji

4. Komunikacja niewerbalna

 • interpretacja komunikatów niewerbalnych
 • rola wyglądu zewnętrznego i komunikacja osobowości
 • kontakt wzrokowy
 • znaczenie i moc gestów

5. Asertywna komunikacja

 • obszary asertywności twojej i rozmówcy
 • zasady i granice w asertywności
 • asertywność werbalna i pozawerbalna
 • asertywne techniki
 • asertywność w życiu zawodowym i prywatnym

6. Moc wizualizacji

Opis:


Umożliwia opanowanie sztuki wystąpień publicznych oraz zdobycie umiejętności profesjonalnej prezentacji siebie, instytucji, produktu czy idei. Ułatwia nawiązywanie kontaktów z ludźmi, a także pomaga skuteczniej realizować cele. Umiejętności te przydadzą się również do budowania osobistego wizerunku.


Zapisz się

Program:


1. I Prezentacja I - Nagranie

 • bezosobowa, zbiorcza analiza poziomu wyjściowego uczestników, doprecyzowanie celów szkolenia w odpowiedzi na prezentowane silne i słabe strony uczestników

2. Planowanie prezentacji

 • analiza audytorium (wywiad, ankiety...)
 • wyznaczanie celów prezentacji
 • ramowy układ prezentacji
 • dobór pomocy/narzędzi prezentacyjnych
 • organizacja miejsca i czasu prezentacji

3. Przygotowanie do wystąpienia publicznego

 • budowanie nastawienia prezentera (metody pracy nad własnym nastawieniem oraz metody budowania atmosfery wśród audytorium)
 • metody zwalczania tremy (budowanie pewności siebie)
 • istota wyglądu zewnętrznego

4. Prowadzenie prezentacji

 • komunikacja werbalna i niewerbalna prezentera
 • aktywne słuchanie i obserwowanie jako źródło aktualnej informacji zwrotnej
 • odpowiedzi na pytania i zastrzeżenia / budowanie banku pytań - metoda slajdów wsparcia
 • rozpoczęcie prezentacji (pierwsze wrażenie, motywowanie audytorium)
 • metody uatrakcyjniania prezentacji
 • samokontrola (czas, zachowanie, treść)

5. Budowanie planu prezentacji

6. II Prezentacja II - Nagranie

 • zindywidualizowana i konstruktywna informacja zwrotna osobista, od trenera oraz grupy

7. Aktywności po prezentacji

 • zasadność ankiet poszkoleniowych oraz sposoby ich konstrukcji

Opis:


Pakiet podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnej obsługi klienta oraz skutecznej sprzedaży. Wyposaża w narzędzia do budowania długofalowych partnerskich relacji z klientami, pomaga efektywniej i bardziej komfortowo pracować. Rozwija i podnosi wartość pracownika.


Zapisz się

Program:


1. Analiza aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności

2. Czym jest sprzedaż i jej rodzaje

3. Profesjonalny sprzedawca

 • etyka & etykieta
 • rola komunikacji werbalnej i pozawerbalnej

4. Klient

 • typologia klienta
 • targetowanie i segmentacja
 • metody dopasowania się
 • budowanie długofalowej współpracy

5. Konkurencja

 • wady i zalety konkurencyjności na rynku
 • metody działań konkurencji
 • strategia ochrony przed konkurencją

6. Proces sprzedaży

 • znajomość produktów działu i firmy
 • działania sondujące i budowanie bazy danych
 • przygotowanie pierwszej wizyty
 • kolejne spotkanie
 • przygotowanie zindywidualizowanej oferty
 • techniki sprzedaży
 • etapy sprzedaży 5+2
 • stawianie SMART celów
 • wykorzystanie Reguły Pareto

7. Trudne sytuacje i zastrzeżenia. Budowanie banku pytań

8. Rola notatek

9. Scenki sprzedażowe

10. Wstęp do negocjacji w biznesie

Opis:


Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną w profesjonalny sposób kreować pożądany wizerunek instytucji, którą reprezentują. Podczas tego spotkania uczestnicy poznają zasady i elementy profesjonalnego budowania spójnego wizerunku firmy oraz sposoby osiągania celów firmy poprzez właściwe komunikowanie się z otoczeniem zarówno wewnątrz instytucji jak i poza nią.


Zapisz się

Program:


1. Analiza aktualnego wizerunku firmy

2. Motywy i efekty budowania wizerunku

3. Elementy i narzędzia budowania wizerunku

 • komunikacja wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • komunikacja werbalna i pozawerbalna

4. Projektowanie pożądanego wizerunku firmy

 • analiza potrzeb
 • misja i wizja
 • cele nadrzędne i podrzędne
 • krótko i długo falowy plan działania

5. Rozkład działań rola odbiorców/klientów

 • analiza typów osobowości
 • aktywne słuchanie
 • bank zastrzeżeń
 • opinie odbiorców/klientów (metody pozyskiwania informacji oraz ich istotność)

6. Etyka w budowaniu wizerunku firmy

 • kultura organizacyjna instytucji

7. Systemy i bariery komunikacji wewnątrz firmy

8. Materiały i środki promocyjne oraz metody ich wykorzystania

 • multimedia
 • komunikacja tradycyjna
 • organizacja imprez pomocnych w budowaniu wizerunku

9. Współpraca z mediami

 • przygotowanie komunikatów informacyjnych do mediów
 • wzbudzanie zainteresowania
 • kontakty z dziennikarzami
 • przygotowanie do wywiadów
 • organizacja konferencji prasowej

10. Budowanie wizerunku a sytuacja kryzysowa - jak wykorzystać sytuację kryzysową i zamienić na korzyść wizerunkową?

11. Profesjonalna prezentacja i wystąpienie medialne (praca z kamerą opcjonalnie)

12. Profesjonalna konferencja prasowa (praca z kamerą opcjonalnie)

Opis:


Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do zrozumienia praw i zasad panujących w zespole. Doskonali umiejętności komunikacji interpersonalnej optymalizującej współdziałanie ludzi w zespole i poza nim. Pozwala dogłębnie zrozumieć role poszczególnych osób w zespole i dzięki temu lepiej wykorzystać ich potencjał co zwiększa efektywność i satysfakcję z pracy.


Zapisz się

Program:


1. Tworzenie zespołu zadaniowego

 • określanie ról poszczególnych pracowników
 • subiektywna autoanaliza własnej postawy/roli w zespole
 • obiektywny test roli zespołowej
 • określanie cech i kompetencji pożądanych u poszczególnych członków zespołu
 • dobór pracowników zgodny z celami zespołu
 • zasady pracy w zespole
 • doskonalenie komunikacji
 • wykorzystanie możliwości empatii
 • pro aktywność i kreatywność
 • potrzeba i możliwości integrowania zespołu

2. Zarządzanie Zespołem

 • wyznaczanie celów i planów Zespołów
 • odkrywanie indywidualnych motywacji i umiejętne wykorzystywanie ich
 • budowanie sprzyjającej dla pracy Zespołowej atmosfery
 • dobór zasad i technik pozwalających na wykorzystanie potencjału Zespołu
 • kontrolowanie i modyfikowanie działań Zespołu

3. Optymalizacja procesu zarządzania Zespołem

 • moderowanie komunikacji w Zespole i usuwanie barier, konfliktów
 • budowanie atmosfery zaufania
 • zasady pozyskiwania informacji o osiągniętych postępach oraz udzielanie informacji zwrotnej
 • skuteczne komunikowanie się między działami
 • metody i kierunki motywowania
 • budowanie banku pytań pozwalających na zoptymalizowanie pracy zespołowej oraz indywidualnej
 • tworzenie indywidualnego planu doskonalenia swojej roli zespołowej

Tematy szkoleń przy współpracy z MarketInwestor


Opis:


Dowiedz się na czym polega działanie rynków giełdowych na świecie i w jaki sposób możesz na nich zarabiać. Poznaj zasady i techniki, które pozwalają granie na giełdzie przeobrazić w codzienną pracę profesjonalnego inwestora. Wypróbuj swoje przekonania i umiejętności na symulatorze pod okiem mentora a następnie sprawdzone praktyki wykorzystaj na rynku polskim lub zagranicznym korzystając z superwizji.


Zapisz się

Program:


I. Teoria inwestowania na giełdach


1. Zrozumieć rynek giełdowy

 • różnice i podobieństwa rynku polskiego i zagranicznego
 • instrumenty giełdowe i sposoby zarabiania na nich

2. Psychologia inwestowania

 • podstawowe zasady
 • najczęstsze błędy początkującego inwestora
 • treningi (wyciszenia, koncentracji, wizualizacji, ...)

3. Narzędzia analizy technicznej

4. Zasady zarządzania kapitałem

 • ocena ryzyka
 • wyznaczanie wejścia i wyjścia
 • ustawianie stop losów

5. Indywidualny system inwestycyjny

 • planowanie
 • notatki
 • analizy

6. Podstawowy zestaw sprzętu do inwestowania

 • oprogramowania
 • monitory
 • zasilanie
 • łącze

7. Rola "Tradingroomów"


II. Praktyka - DEMO


1. Wartość symulacji

2. Wybór platformy

3. Cel i plan wybranej symulacji

4. Rola mentora

5. Kontekst psychologiczny ryzyka inwestora


II. Praktyka - LIFE


1. Ustawienia początkowe

2. Metoda DEMO - LIFE

3. Zrozum

4. LIFE

5. Superwizja

6. Inteligencja emocjonalna profesjonalnego inwestora

Tajemnica każdego człowieka sukcesu polega na tym,
że wypracował nawyk robienia rzeczy,
których przegrani nie lubią robić.

- A.E.N.Gray -

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH


Przejdź do kontaktu
Facebook
Akademia Profesjonalnego Handlowca
Referencje